Domain Controller Manuel NTP Server Ayarlama

Domain Controller Manuel NTP Server Ayarlama

Active Directory hizmetini kurduğunuz andan itibaren aslında aynı zamanda bir NTP sunucusu kurumuş oluyorsunuz. Dolayısı ile Active Directory sunucunun saati ne ise domain'e dahil olan istemcilerde aynı saat'e sahip olacaktır. İster iseniz ağınızda bulunan diğer network elemanlarınında internet saati sunucusu olarak Domain Controller sunucunun IP/FQDN adını verebilirsiniz. Bazı durumlarda saat karmaşası yaşayabilirsiniz. Bunu düzeltmek için aşağıdaki adımları uygulamanız yeterlidir.

DC sunucusunun internet üzerinden zaman ayarlarını otomatik olarak yapılandırmak veya zaman sunucusu değiştirmek içi aşığıdaki komutları sırası ile CMD ekranına girmeniz yeterli olacaktır.

w32tm /config /manualpeerlist:pool.ntp.org,0x8 /syncfromflags:MANUAL
net stop w32time
net start w32time W32tm /resync

Bu yayını paylaş